Linda Forslund

Leg. psykolog

Hur går det till?

För att komma till mig behövs ingen remiss utan du kan kontakta mig direkt via mail eller telefon. Vid ditt första besök lär vi känna varandra och jag försöker få en bild av vad du tycker är svårt och vill ha hjälp med. Efter första samtalet sammanfattar jag och presenterar möjliga behandlingsupplägg. Ibland behövs ett extra samtal för detta. Viktigt är att du ska känna dig förstådd och att behandlingsupplägget är förankrat hos dig.

Längden på terapin kan sedan variera och vi träffas alltifrån några samtal till årslånga kontakter beroende på vad du behöver. Frekvensen på samtalen varierar också och vi träffas från en gång i veckan till en gång i månaden.

Kostnaden ligger på 975 kr per 60 min. Varmt välkommen!