Linda Forslund

Leg. psykolog

Om mig

Jag är legitimerad psykolog vid Lunds Universitet och utbildad inom psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT). Efter psykologutbildningen har jag vidareutbildat mig inom schematerapi och just nu genomgår jag vidareutbildning inom compassionfokuserad terapi (CFT).

Det som kännetecknar min behandlingsstil är att jag jobbar på djupet med det som är svårt. Kommer du till mig så är mitt mål att du ska känna att vi gör en grundläggande förändring som är bestående över tid.

Med flerårig erfarenhet av arbete på vuxenpsykiatrisk klinik är jag van att arbeta med djupare psykiatrisk problematik. Jag brinner för att hjälpa människor som har fastnat i sitt inre känsloliv och det är en ynnest att få vara med i processen när en annan människa börjar ta sig ur känslomässiga låsningar. Efter min tid inom vuxenpsykiatrin har jag arbetat på en privat psykologmottagning i Malmö. Där behandlades lättare till medelsvår psykologisk/psykisk problematik. Vi tog även emot klienter som ville självutvecklas. Sedan starten av 2017 bedriver jag egen mottagning.

Innan min tid som psykolog har jag bland annat arbetat inom BUP och inom olika verksamheter som hanterar neuropsykiatrisk problematik såsom ADHD, autismspektrum och utvecklingsstörning. Jag har arbetat med barn som haft en tuff start i livet varvid ett stort intresse för anknytningsproblematik väcktes. Efter att ha bott och arbetat mycket utomlands har jag erfarenhet att möta människor från många olika kulturer och livssituationer.

Jag är van vid att arbeta med människor i alla åldrar och med varierande svårighetsgrad i sina besvär.